This is an example of a HTML caption with a link.

INFORMAŢII NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA ELECTRONICĂ

Există numai un singur mod de a participa la loteria DE IMIGRARE. Trebuie să transmiteţi DS 5501, un Formular Electronic de Înregistrare (Formular de Înregistrare DE IMIGRARE), care este accesibil la GoAmerica.md sau o puteti face in oficiul companiei noastre (vezi Despre noi).

In cazul in care nu sunt completate toate cimpurile Formularului, aceasta va determina descalificarea înregistrarii aplicantului. Aplicanţilor li se va cere să trimită următoarele informaţii pe Formularul de Înregistrare DE IMIGRARE.

1. NUMELE COMPLET - Numele de familie/Primul nume de botez/Al doilea nume de botez.

2. DATA NAŞTERII - Ziua, Luna, Anul.

3. SEXUL - Masculin sau Feminin

4. ORAŞUL/COMUNA ÎN CARE V-AŢI NĂSCUT.

5. ŢARA ÎN CARE V-AŢI NĂSCUT - Numele ţării ar trebui să fie cel care este în mod curent în uz pentru locul în care v-aţi născut.

6. ŢARA DE PARTICIPARE SAU SELECŢIE PENTRU PROGRAMUL DE IMIGRARE – Ţara dumneavoastră de calificare va fi în mod normal aceeaşi cu ţara în care v-aţi născut. Ţara dumneavoastră de calificaree nu reprezintă ţara în care locuiţi. Dacă v-aţi născut într-o ţară care nu participă în programul de DE IMIGRARE, vă rugăm să consultaţi înstrucţiunile pentru a vedea dacă există o altă opţiune disponibilă pentru ţara de selecţie. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi punctul 1 din Întrebări Frecvente ale acestor instrucţiuni.

7. FOTOGRAFIA (FOTOGRAFIILE) PENTRU ÎNREGISTRARE – Vezi informaţii tehnice despre specificaţiile fotografiilor. Asigurati-va că aţi inclus fotografiile soţiei/soţului şi tuturor copiilor, dacă este cazul. Vezi punctul 3 din Întrebări Frecvente.

8. ADRESA DE CORESPONDENŢĂ - Adresa, Oraşul/Comuna, Raion, Codul poştal, Ţara.

9. ŢARA ÎN CARE LOCUIŢI ÎN PREZENT

10. NUMĂRUL DE TELEFON (Mobil, de la serviciu, de la domiciliu)

11. ADRESA DE E-MAIL – furnizaţi o adresa de e-mail la care aveţi acces direct, dacă sunteţi selecţionat/ă şi răspundeţi scrisorii oficiale primită de la Kentucky Consular Center (KCC), veţi putea primi ulterior corespondenţă de la acel birou sau prin intermediul GoAmerica.md.

12. CARE ESTE TREAPTA CEA MAI ÎNALTĂ DE EDUCAŢIE PE CARE AŢI ABSOLVIT-O, PÂNĂ ÎN ACEST MOMENT? - Trebuie să indicaţi care dintre următoarele reprezintă cel mai înalt nivel de educaţie pe care l-aţi absolvit : (1) doar şcoală generală, (2) liceu, fără diplomă de bacalaureat, (3) diplomă de bacalaureat, (4) şcoală profesională, (5) câteva cursuri universitare, (6) diplomă universitară, (7) câteva cursuri de studii aprofundate, (8) diplomă de Master, (9) câteva cursuri postuniversitare pentru doctorat şi (10) diploma de Doctor (PhD)

13. STATUTUL MARITAL – Necăsătorit(a), Căsătorit(a), Divorţat(a), Văduv(a), Separat(a) legal.

14. NUMĂRUL COPIILOR: Înregistrarea Electronică trebuie să includă numele, data şi locul naşterii soţiei/soţului şi a tuturor copiilor naturali, precum şi ai celor adoptaţi legal şi ai celor vitregi, care sunt necăsătoriţi şi au vârsta sub 21 de ani la data trimiterii înregistrării (nu includeţi copiii care sunt deja cetăţeni americani sau rezidenţi permanenţi), chiar dacă nu mai sunteţi în prezent căsătorit cu părintele copilului şi chiar dacă soţia/soţul sau copilul nu mai locuiesc cu dumneavoastră şi nici nu vor emigra odată cu dumneavoastră.
NOTĂ: copiii căsătoriţi sau cei care au peste 21 de ani nu se califică pentru o viză de DE IMIGRARE, totuşi legea americană protejează copiii în anumite situaţii de la depăşirea vârstei de 21 ani. Dacă înregistrarea electronică DE IMIGRARE este completată înainte ca fiul/fiica să împlinească 21 de ani şi acesta împlineşte 21 de ani înainte de eliberarea vizei, acesta va fi considerat ca şi cum ar avea sub 21 de ani în scopul eliberării acestei vize. Neincluderea tuturor copiilor care se califică, va conduce la descalificarea solicitantului principal şi la refuzul tuturor vizelor din caz, la data interviului pentru viză. Vezi punctul 11 din Întrbări Frecvente.

15. INFORMAŢII DESPRE SOŢ/SOŢIE – Nume, Data naşterii, Sex, Orasul/Comuna în care s-a născut, Ţara în care s-a născut, Fotografia. Neincluderea soţiei/soţului va conduce la descalificarea solicitantului principal şi refuzul vizelor din caz, la data interviului pentru viză.

16. INFORMAŢII DESPRE COPII – Nume, Data naşterii, Sex, Oraşul/Comuna în care s-au născut, Ţara în care s-au născut, Fotografia: includeţi toţi copiii declaraţi la punctul 14.

Contacte

str. A. Mateevici, 71
Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 245-361
Luni-Vineri: 10.00-17.00
E-mail: info@goamerica.md
Skype: GOAMERICA.MD
DESCHIDE
win_giff

Scurt despre program

Participarea la loteria de vize (numită oficial Diversity Immigration Visa Program) – este şansa de a emigra legal în Statele Unite şi pentru cetăţenii ţării noastre. Împreună cu permisul de şedere, cîştigaţi posibilitatea de a pleca legal în America cu toata familia, să locuiţi, munciţi şi studiaţi acolo, beneficiind de aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii SUA, dar si de facilităţi a regimului de vize pentru călătorii în ţările Uniunii Europene şi multe alte ţări din lume. Acest Program este promovat de catre Departamentul de Stat al Statelor Unite. In fiecare an 50.000 de persoane emigreaza in SUA in baza acestui program. Din Moldova deja au plecat in SUA peste 6.000 de persoane.

Pentru a participa la loterie, nu este nevoie de nimic altceva, decît sa îndepliniţi ABSOLUT GRATUIT formularul. Dupa, totul depinde de noroc.